Water in March! 2016

WATER IN MARCH! 2016


WATER IN MARCH! 23 ΜΑΡΤΗ 2016 ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
Το νερό αποτελεί ένα Αγαθό. Η ορθή χρήση του από τον Άνθρωπο είναι Αναγκαία. Στο χώρο της Γεωργίας αποτελεί ένα βασικό παράγοντα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ....από το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

H Tropos Branding Co παρέχει Υπηρεσίες Branding στους διοργανωτές, ενώ ο κ. Χρήστος Δ. Κατσάνος /Brand Strategist θα είναι ο Συντονιστης της Στρογγυλής Τράπεζας.

WATER IN MARCH! 2016 - VIDEOS