Ελληνικός Πιστοποιημένος Σπόρος ΕΛΠΙΣ

ΕΛΠΙΣ-Ελληνικός Πιστοποιημένος Σπόρος


Είναι το αποτέλεσμα της Συνεργασίας μεταξύ της EUROAGRO, Επιλεγμένων Παραγωγών στη Μακεδονία, των Ειδικών της Θρέψης COMPO EXPERT HELLAS και της εξειδικευμένης εταιρείας Branding TROPOS Branding Co

Read more

VIDEOS