Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος


ΤΗ Ένωση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδας είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις 10 Ιουλίου του 2013 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Σκοπός της ΕΑΦΦΕ είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των Ελληνικών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, η προώθηση της έρευνας, παραγωγής, διάθεσης και χρήσης τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MARKETING Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών στη Θεσσαλονίκη 29.11.2014 - VIDEOS